Jubileumi molinó kiállítás

1956_emlekev_logo_cmyk2016. szeptember 1-jén megnyílt köztéri kiállítást a MNL Szolnok Megyei Levéltára és a Szolnoki Művésztelep munkatársai készítették. A tárlat a Szolnok Megyei Jogú Város szervezésében jött létre.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja és „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.

A város három részén, a Hild téren, a Kossuth téren és a Hősök terén látható kiállítással az 1956-os forradalom szolnoki eseményeinek és hőseinek kívánunk emléket állítani. Kiemelten hangsúlyozzuk az akkori fiatalok, a diákok és az ifjúság más rétegeinek meghatározó szerepét a kommunista diktatúra elleni küzdelemben.

Míg a fővárosban a pesti srácok, Szolnokon a helyi közlekedési műszaki egyetem hallgatói, a középiskolák diákjai és az üzemek fiatal munkásai képezték a forradalom radikális, megalkuvásokra nem hajlamos bázisát.
Szolnokon a forradalom 1956. november 4-ig véráldozat nélkül, viszonylag nyugodt körülmények között zajlott le. A forradalmi munkástanács a honvédség támogatásával biztosította a rendet és megszervezte a közellátást. Októberben és novemberben a városból 16 teherautónyi élelmiszert szállítottak a nélkülöző budapesti lakosság megsegítésére. November 4-6. között Kádár János vezetésével itt tartózkodott a Moszkvában létrehozott bábkormány néhány tagja. Kádár mégsem szívesen emlékezett vissza a Szolnokon töltött napokra. Inkább kerülte a várost, ahová 1956-ban szovjet védőőrizet alatt, több órával kormányalakításának bejelentése után érkezett.
A forradalom vérbefojtása után a szolnoki üzemek csatlakoztak az országosan meghirdetett sztrájkmozgalomhoz, a fiatalok pedig röpcédulákat terjesztettek. Ám januárban a megtorlás már tömeges méretűvé vált, és megtörte a lakosság ellenállását. A karhatalmisták és a rendőrség kötelékébe lépett volt ávósok összeszedték a forradalom résztvevőit, és súlyosan bántalmazták őket Megyénkben bizonyíthatóan 13-14 személy vesztette életét a brutális verések és a szándékos gyilkosságok következtében. A pártbizottság és a közigazgatás élére keményvonalas funkcionáriusok kerültek, akik évtizedekre meghatározták a „kis Moszkva” néven elhíresült Szolnok közéletét.

A kiállítás szövegrészleteiben közölt információk a forradalom szolnoki eseményeinek csupán egyes mozzanataira, leginkább az 1956. október 26-án lejátszódott eseményekre vonatkoznak. Ugyanis a fennmaradt fényképek ezen a napon készültek. Aki a forradalom további részleteire kíváncsi, a helytörténeti szakirodalomban bővebb ismertetéseket találhat.

Hild tér

Hősök tere

Kossuth tér


A közölt fényképek, plakátok, iratok és egyéb források lelőhelyei:

  • intézmények: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, MNL Pest Megyei Levéltára, Damjanich János Múzeum
  • magánszemélyek: Andrási Lászlóné ny. középiskolai tanár, Kósa Károly ny. könyvtáros